4x4 logo

Fun Senior Szabályzat

Versenykiírás

1.0. A szabályzat

A Fun Senior Szabályzat alapját a Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület (továbbiakban: MTTE) által jegyzett 4×4 Triál Versenykiírás és Műszaki szabályzat képezi.

Az említett dokumentumokban leírtak az irányadók a Fun Senior kategóriára vonatkozóan – melyek elérhetőek az egyesület honlapján (www.4x4trial.hu). A Fun Junior Szabályzat kizárólag azon bekezdéseket tartalmazza, melyek a 4×4 Triál Versenykiírás és Műszaki szabályzatban leírtaktól eltérően vonatkoznak a Fun Senior kategóriára.

1.2. Nevezési jogosultság, részvételi feltétel 

1.2.1. A gépjárművezető 

A gépjárművezetőnek 50. életévét betöltöttnek kell lennie.

A gépjárművezetőnek a szekcióban az ülést nem szabad elhagynia.

Valamennyi gépjárművezető az egyes szekciókon csak egyszer mehet végig. Ezen felül valamennyi szekción navigátorként akár többször is végig mehet.

A futamra a gépjármű vezetője nevez, ő vállal minden magán- és büntetőjogi felelősséget az általa vagy gépjárműve által okozott kárért.

Amennyiben a gépjármű vezetője az adott járműre érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, csak úgy nevezhet (indulhat a versenyen), ha a navigátora az adott járműre érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, amit a nevezés során be kell mutatnia. Ennek tényét a menetlevélen, és a nevezési lapon rögzíteni kell.

Amennyiben a versenyautó nem a vezető tulajdona, úgy a tulajdonos hozzájárulása szükséges.

A gépjárművezetőnek az MTTE által kiadott licenc-szel kell rendelkeznie.

Alkohol- és drogfogyasztás esetén a rendezőnek jogában áll a gépjárművezetőt a versenyből kizárni.

1.2.2. A navigátor 

A navigátornak 18 évesnél idősebbnek kell lennie (18 év alatt írásbeli szülői hozzájárulás szükséges, viszont minimum 12. életévét betöltöttnek kell lennie).

A szekción való végig haladás ideje alatt csak egy fő navigátor engedélyezett.

A navigátor a szekcióban nem hagyhatja el az ülést és csak indokolt esetben – veszélyhelyzet – kormányozhat.

A gépjárművezető szekciónként döntheti el, hogy a navigátor a járműben, vagy a szekción kívül marad.

Amennyiben a navigátor nem ül benn az autóban, úgy a szekción kívülről irányíthatja, segítheti a sofőrt – szóban, kézmozdulatokkal, akár a bukósisak átbeszélőjén keresztül.

1.2.2.1. Navigátor kötelezettsége

A szekciók teljesítése csak navigátorral engedélyezett az alábbi esetekben:

  • ha a gépjárművezető az adott járműre érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik,
  • ha a nevezés leadása során az MTTE vezetőségének javaslata alapján a navigátori támogatás elengedhetetlen.

Ezekben az esetekben a navigátornak az adott járműre érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amit a nevezés során be kell mutatnia. Ennek tényét a menetlevélen és a nevezési lapon is rögzíteni kell.

Alkohol- és drogfogyasztás esetén a rendezőnek jogában áll a navigátort a versenyből kizárni.

A verseny ideje alatt csak a nevezett navigátor engedélyezett. A navigátornak az MTTE által kiadott licenc-szel kell rendelkeznie.

1.3. Rajtjogosultság és kategóriák

A bajnokságban az alábbi kategóriában lehet indulni:

  • Fun Senior

A futamokon a résztvevők kizárólag akkor értékelhetők, ha a kategóriájuk számára előírt szekciók legalább felét teljesítették.

Versenyenként kategória indításához minimum három nevezés szükséges. Ellenkező esetben az MTTE vezetősége dönt:

  • háromnál kevesebb résztvevővel is elindítja a kategória versenyét, viszont ebben az esetben az értékelést követően csak oklevél jár díjazásként, VAGY
  • kategóriák összevonására kerül sor, melynek feltételeit a rendezőség a helyszínen határozza meg (a Fun Senior kategória kivételes esetben a Fun Lady, illetve a Fun Junior kategóriával is összevonható). Ez esetben az első három helyezett kupával vagy éremmel kerül díjazásra, a további értékelhető versenyzőknek oklevél jár.

1.5.2. Nevezési díj

A versenykiírásban megadott nevezési díjat a nevezéshez kell csatolni. A befizetés, amennyiben a versenykiírás másként nem rendelkezik, történhet készpénzfizetési vagy elszámolási csekken, vagy átutalással. A csekket a nevezéshez csatolni kell. Átutalás esetén az átutalási megbízás fénymásolatát mellékelni kell, amely tartalmazza a bank igazolását is.

A nevezési díj egy autó és egy versenyző páros részére az egész rendezvény idejére:

  • előnevezés esetén 25.000Ft
  • helyszíni nevezés esetén 28.000Ft

Amennyiben a versenyző a nevezési díjat befizette, azonban bármely körülmény miatt a versenyen nem vesz részt, a nevezési díjat a rendező nem téríti meg. Abban az esetben, ha a versenyző a versenyen nem vesz részt, és ezt a verseny időpontját megelőzően legkésőbb három héttel jelzi, a rendező a nevezési díj 100%-át a versenyzőnek visszautalja, vagy külön kérésre a következő verseny nevezési díjába beszámítja. Ha a versenyző a verseny időpontját megelőző három hétben jelzi, hogy nem vesz részt a versenyen, a rendező egyéni elbírálás alapján, méltányossági szempontokat figyelembe véve dönt a nevezési díj visszafizetéséről vagy annak mértékéről.

Amennyiben a rendező úgy dönt, nem tartja meg a versenyt, a nevezési díj 100%-át visszautalja a versenyző(k)-nek, vagy külön kérésre a következő verseny nevezési díjába beszámítja.

A Fun Senior kategóriában két napos verseny esetén az indulóknak lehetősége van az egynapos részvételre, ez esetben a nevezési díj arányaiban változik, melyet az MTTE határoz meg.

1.15. Szekciók / teljesítés

A Fun Senior szekciók a Fun és az Original kategóriák kapuinak felhasználásával, könnyített formában kerülnek megépítésre, a többi kategóriával közös területen.

A meghatározott számú szekciók teljesítése az alábbi időintervallumokban történik:

  • szombat délelőtt: három szekció
  • szombat délután: három szekció
  • vasárnap délelőtt: három szekció

 

Műszaki rendelkezések

3.1.1. Engedélyezhető járművek 

A versenyeken csak négykerék meghajtású terepjárók vehetnek részt. A Fun Senior kategória részére ehhez világszerte legalább ötven azonos járművet kellett előállítani, amit kétség esetén a tulajdonosnak bizonyítania kell.

Ezenkívül a műszaki szabályzatban rögzített bármely kategóriának megfelelő jármű versenyezhet.

A kategóriában szereplő járművek tömege nem haladhatja meg a 3500kg-ot.

Quadok és ATV-k nem indulhatnak.

3.1.2. Kategóriák

FS Fun Senior  járművek

 

3.2.9. Biztonsági öv

Fun Senior kategóriában az utasok részére legalább hárompontos öv szükséges, de erősen ajánlott négy- vagy ötpontos övek használata.

A sofőrnek és a navigátornak be kell kötniük magukat. Az alkalmazott övrendszert az előírásainak megfelelően kell felhelyezni, nem manipulálható. Az elektromosan kapcsolható öv használható, annak működnie kell.

3.2.11. Biztonsági előírások

Kötelező védőháló/-rács használata.

Ajánlott: védőszemüveg, kesztyű használata.

 

A szövegezésből adódó vitákban az MTTE vezetősége hoz döntést.

 

A SZABÁLYZAT SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON A

Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület

ENGEDÉLYE NÉLKÜL TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ CSELEKEDET!

 

Érvényes: 2023.04.10-től visszavonásig.