4x4 logo

Fun Junior szabályzat

Fun Junior Szabályzat

Versenykiírás

1.0. A szabályzat

A Fun Junior Szabályzat alapját a Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület (továbbiakban: MTTE) által jegyzett 4×4 Triál Versenykiírás és Műszaki szabályzat képezi. Az említett dokumentumokban leírtak az irányadók a Fun Junior kategóriára vonatkozóan – melyek elérhetőek az egyesület honlapján (www.4x4trial.hu). A Fun Junior Szabályzat kizárólag azon bekezdéseket tartalmazza, melyek a 4×4 Triál Versenykiírás és Műszaki szabályzatban leírtaktól eltérően vonatkoznak a Fun Junior kategóriára.

1.2. Nevezési jogosultság, részvételi feltételek

1.2.1. A gépjárművezető  A gépjárművezető 12-18. életévét betöltött személy lehet, írásbeli szülői hozzájárulással. A gépjárművezetőnek a szekcióban az ülést nem szabad elhagynia. Valamennyi gépjárművezető az egyes szekciókon csak egyszer mehet végig. A futamra az írásbeli szülői hozzájárulás birtokában a gyermek felügyeletét ellátó szülő/gondviselő nevez, ő vállal minden magán- és büntetőjogi felelősséget az általa vagy a sofőr által vezetett gépjármű által okozott kárért. A versenyen a jármű vezetésére alkalmas egészségügyi állapotban lévő személy vehet részt. Ennek tényét a nevezést leadó szülő/gondviselő a nevezési lap aláírásával elismeri. Amennyiben a versenyautó nem a vezető, vagy a felügyeletét ellátó személy tulajdona, úgy a tulajdonos hozzájárulása szükséges. A gépjárművezetőnek az MTTE által kiadott licenc-szel kell rendelkeznie. Alkohol- és drogfogyasztás esetén a rendezőnek jogában áll a gépjárművezetőt a versenyből kizárni. 1.2.2. A navigátor  A navigátornak 18 évesnél idősebbnek kell lennie, és érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, melyet a nevezéskor köteles bemutatni. A szekción való végig haladás ideje alatt csak egy navigátor engedélyezett. A navigátor a szekcióban nem hagyhatja el az ülést, és csak indokolt esetben – veszélyhelyzet – kormányozhat. Alkohol- és drogfogyasztás esetén a rendezőnek jogában áll a navigátort a versenyből kizárni. A verseny ideje alatt csak nevezett navigátor engedélyezett. A navigátornak az MTTE által kiadott licenc-szel kell rendelkeznie.

1.3. Rajtjogosultság és kategóriák

A bajnokságban az alábbi kategóriában lehet indulni:

  • Fun Junior

A futamokon a résztvevők kizárólag akkor értékelhetők, ha a kategóriájuk számára előírt szekciók legalább felét teljesítették. Versenyenként kategória indításához minimum három nevezés szükséges. Ellenkező esetben az MTTE vezetősége dönt az alábbiak szerint:

  • háromnál kevesebb résztvevővel is elindítja a kategória versenyét, viszont ebben az esetben az értékelést követően csak oklevél jár díjazásként, VAGY
  • kategóriák összevonására kerül sor, melynek feltételeit a rendezőség a helyszínen határozza meg (a Fun Junior kategória kivételes esetben a Fun Lady, illetve a Fun Senior kategóriával is összevonható). Ez esetben az első három helyezett kupával vagy éremmel kerül díjazásra, a további értékelhető versenyzőknek oklevél jár.

1.5.2. Nevezési díj A versenykiírásban megadott nevezési díjat a nevezéshez kell csatolni. A befizetés, amennyiben a versenykiírás másként nem rendelkezik, történhet készpénzfizetési vagy elszámolási csekken, vagy átutalással. A csekket a nevezéshez csatolni kell. Átutalás esetén az átutalási megbízás fénymásolatát mellékelni kell, amely tartalmazza a bank igazolását is. A nevezési díj egy autó és egy versenyző páros részére az egész rendezvény idejére:

  • előnevezés esetén 25.000Ft
  • helyszíni nevezés esetén 28.000Ft

Amennyiben a versenyző a nevezési díjat befizette, azonban bármely körülmény miatt a versenyen nem vesz részt, a nevezési díjat a rendező nem téríti meg. Abban az esetben, ha a versenyző a versenyen nem vesz részt, és ezt a verseny időpontját megelőzően legkésőbb három héttel jelzi, a rendező a nevezési díj 100%-át a versenyzőnek visszautalja, vagy külön kérésre a következő verseny nevezési díjába beszámítja. Ha a versenyző a verseny időpontját megelőző három hétben jelzi, hogy nem vesz részt a versenyen, a rendező egyéni elbírálás alapján, méltányossági szempontokat figyelembe véve dönt a nevezési díj visszafizetéséről vagy annak mértékéről. Amennyiben a rendező úgy dönt, nem tartja meg a versenyt, a nevezési díj 100%-át visszautalja a versenyző(k)nek, vagy külön kérésre a következő verseny nevezési díjába beszámítja. A Fun Junior kategóriában két napos verseny esetén az indulóknak lehetősége van az egynapos részvételre, ez esetben a nevezési díj arányaiban változik, melyet az MTTE határoz meg.

1.15. Szekciók / teljesítés A Fun Junior szekciók a Fun és az Original kategóriák kapuinak felhasználásával, könnyített formában kerülnek megépítésre, a többi kategóriával közös területen. A meghatározott számú szekciók teljesítése az alábbi időintervallumokban történik:

  • szombat délelőtt: három szekció
  • szombat délután: három szekció
  • vasárnap délelőtt: három szekció

   

Műszaki rendelkezések

3.1.1. Engedélyezhető járművek  A versenyeken csak négykerék meghajtású terepjárók vehetnek részt. A Fun junior kategória részére ehhez világszerte legalább ötven azonos járművet kellett előállítani, amit kétség esetén a tulajdonosnak bizonyítania kell. Ezenkívül a műszaki szabályzatban rögzített bármely kategóriának megfelelő jármű versenyezhet. Az kategóriában szereplő járművek tömege nem haladhatja meg a 3500kg-ot. Quadok és ATV-k nem indulhatnak. 3.1.2. Kategóriák

FJ Fun Junior  járművek

3.2.3. Ülések Minden kategóriában érvényes, hogy az utasok üléseit mereven, szilárdan kell rögzíteni. Fejtámla használata kötelező. 3.2.3.1. Ülésmagasító A biztonságos vezetés érdekében gondoskodni kell a gépjárművezető megfelelő kilátásáról, adott esetben ülésmagasító alkalmazásával. 3.2.9. Biztonsági öv Fun Junior kategóriában az utasok részére legalább hárompontos öv szükséges az adott év első versenyén. A bajnokságban résztvevők részére négy- vagy ötpontos öv az előírás. A sofőrnek és a navigátornak be kell kötniük magukat. Az alkalmazott övrendszert az előírásainak megfelelően kell felhelyezni, nem manipulálható. Amennyiben a sofőr magassága nem éri el a biztonsági öv biztonságos használatához elegendő magasságot, úgy ülésmagasító használata kötelező. Az elektromosan kapcsolható öv használható, annak működnie kell. 3.2.11. Biztonsági előírások Kötelező védőháló/-rács használata. Ajánlott: védőszemüveg, kesztyű használata. Ha a sofőr pedálkezelése a távolság miatt nem kielégítő, úgy azok biztonságos kezeléséhez megfelelő módosításokat kell alkalmazni.   A szövegezésből adódó vitákban az MTTE vezetősége hoz döntést.

A SZABÁLYZAT SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON A

Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület

ENGEDÉLYE NÉLKÜL TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ CSELEKEDET!

  Érvényes: 2023.04.10-től visszavonásig.