4x4 logo

4×4 Triál – Versenykiírás

Versenysorozat felelőse:

Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület

7900 Szigetvár, Basa u. 41.

Szakmai felelős:

Fajcsi Zsolt

Vezető bíró:

Csokona Norbert

Óvási Bizottság:

Csokona Norbert

Fajcsi Zsolt

Sas Attila

Műszaki Bizottság:

Fajcsi Zsolt

Sas Attila

Értékelésért felelős:

Csokona Liza

Média felelős:

Csokona Liza

Csokona Norbert

Honlap felelős:

Csokona Liza

Csokona Norbert

 

A Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület (továbbiakban: M.T.T.E.) hivatalos információs honlapja: www.4x4trial.hu 

Online információ: [email protected]

1.0. A szabályzat

A mindenkor érvényben lévő Eurotriál Európa Bajnokság szabályzat magyar megfelelője, amit az Eurotrial Team Hungary bocsát rendelkezésünkre.

1.1. A rendezvény

A terepjáró triál négy kerék meghajtású terepjáró autók ügyességi versenye egy lezárt útvonalon.

A rövid távú, terep specifikusan kialakított ügyességi verseny célja annak kipróbálása, mérése, hogy milyen mértékű a terepjáró vezetési tudás, illetve a terepjáró feletti uralom.

1.2. Nevezési jogosultság, részvételi feltétel

1.2.1. A gépjárművezető

A gépjárművezetőnek az adott járműre érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie (18 év alatt írásbeli szülői hozzájárulás szükséges).

A gépjárművezetőnek a szekcióban az ülést nem szabad elhagynia.

Valamennyi gépjárművezető az egyes szekciókon csak egyszer mehet végig. Ezen felül valamennyi szekción navigátorként akár többször is végig mehet.

A futamra a gépjármű vezetője nevez, ő vállal minden magán- és büntetőjogi felelősséget az általa vagy gépjárműve által okozott kárért. Amennyiben a versenyautó nem a vezető tulajdona, úgy a tulajdonos hozzájárulása szükséges. A gépjárművezetőnek az M.T.T.E. által kiadott licenc-szel kell rendelkeznie.

Alkohol- és drogfogyasztás esetén a rendezőnek jogában áll a gépjárművezetőt a versenyből kizárni.

1.2.2. A navigátor

A navigátornak 18 évesnél idősebbnek kell lennie (18 év alatt írásbeli szülői hozzájárulás szükséges).

A szekción való végig haladás ideje alatt csak egy fő navigátor engedélyezett.

A navigátor a szekcióban nem hagyhatja el az ülést és nem kormányozhat.

A gépjárművezető szekciónként döntheti el, hogy a navigátor a járműben, vagy a szekción kívül marad.

Amennyiben a navigátor nem ül benn az autóban, kintről nem segíthet sem fizikailag, sem szóban, bukósisakját köteles a versenybírónak leadni.

Alkohol- és drogfogyasztás esetén a rendezőnek jogában áll a navigátort a versenyből kizárni.

A verseny ideje alatt csak a nevezett navigátor engedélyezett. A navigátornak az M.T.T.E. által kiadott licenc-szel kell rendelkeznie.

1.2.3. A jármű

A jármű külső megjelenési formájában/képében nem ronthatja az autósport tekintélyét.

A járműveknek a rendezvény teljes időtartama alatt teljes mértékben meg kell felelniük a műszaki előírások minden pontjának.

A versenyjármű rajtjától kezdve a verseny végéig a gumiabroncs típusa és mérete nem változtatható. Bizonyítható defekt esetén maximum egy darab, a jármű átvételekor felszerelt gumiabroncstípustól és –mérettől eltérő abroncs lehet a járművön.

Egy járművel maximum három gépjárművezető rajtolhat. A járművön valamennyi rajtszámnak egyértelműen látszania kell. A nevezés leadásánál a többszörös rajtot jelezni kell.

A gépjárműnek az M.T.T.E. által kiadott Gépkönyvvel kell rendelkeznie.

1.3. Rajtjogosultság és kategóriák

A bajnokságban az alábbi kategóriákban lehet indulni:

 • O(original, originál járművek)
 • (standard, széria járművek)
 • (modified, módosított széria járművek)
 • PM (promodified módosított modified)
 • (prototype, prototípusok)
 • F (fun)

A jármű megadott besorolásának változtatása más kategóriába a nevezések lezárása után már nem lehetséges.
A futamokon a résztvevők kizárólag akkor értékelhetők, ha a kategóriájuk által leküzdött szekciók legalább felét teljesítették.

A bajnokságban először nevező versenyző gépjárművének besorolásától függetlenül bármely kategóriába nevezhet, amennyiben a nevezett jármű a választott kategória biztonságtechnikai feltételeinek eleget tesz. Az így elért eredmény értékelése során kupa és oklevél jár, bajnoki pontok azonban nem.

Versenyenként kategória indításához minimum három nevezés szükségeltetik, ellenkező esetben kategóriák összevonására kerül sor, aminek feltételeit a rendezőség a helyszínen határozza meg.

1.4. Reklám

A résztvevők a nevezés leadásával kötelezik magukat a rendezvény idejére, hogy a rajtszámot és az M.T.T.E. szponzor reklámot a járművön elhelyezzék a szakmai felelős utasításai szerint. Adott esetben erre a célra a járművön szabad felületet kell fenntartani.

Olyan reklámot, amely az M.T.T.E. szponzorokkal direkten konkurál, le kell takarni, vagy el kell távolítani.

1.5. A verseny megrendezésének feltételei

A verseny megrendezésének feltétele, hogy legalább 25 versenyző nevezési díja előnevezésben megérkezzen a rendező részére (a megadott bankszámlaszámra történő átutalással), legkésőbb a verseny időpontja előtt három héttel.

A beérkezett előnevezéseket a rendező folyamatosan frissítve közzéteszi hivatalos honlapján: www.4x4trial.hu.

Helyszín közzététele: a futam előre meghatározott időpontja előtt minimum tíz nappal.

Az M.T.T.E. fenntartja a jogot a helyszín módosítására, miszerint a kezdés előtt legalább 72 órával közzéteszi azt hivatalos honlapján: www.4x4trial.hu.

Extrém időjárási körülmények (jelentős mértékű csapadék, jég, hó) fellépése esetén a rendezvény az egyesület részéről bármikor lemondható. Ez esetben a nevezési díj visszatérítésére vonatkozó szabályok érvényesek (lásd: Versenykiírás 1.5.2.), emellett az egyesület lehetőségeihez képest másik időpontot biztosít a rendezvény megtartására.

1.5.1. Nevezési feltételek

A bajnokságra az adott első futamon kell nevezni a futammal megegyező szabályok szerint. A bajnokságba való nevezés ingyenes.

Az előnevezés akkor tekinthető érvényesnek,ha a versenyző a nevezési díjat legkésőbb a verseny időpontja előtt három héttel a rendező által megadott bankszámlaszámra átutalja. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyző nevét és a kategóriát, amelyben indulni kíván.

Nem minősül érvényes előnevezésnek a telefonon, e-mailben vagy egyéb írásos/szóbeli formában jelzett versenyen való részvételi szándék!

Helyszíni nevezésesetén a nevezési díjat készpénzben szükséges befizetni.

A nevezést a rendező szerv által kiadott nevezési űrlapon kell leadni. A nevezési űrlapot teljes egészében és olvashatóan kell kitölteni, és valamennyi kért nyilatkozatot meg kell adni. A nevezést a gépjárművezetőnek és a navigátornak is alá kell írnia.

A rendezőnek a nevezési határidő lejárta után egy órával valamennyi induló teljes névsorát ki kell függesztenie. A listának egyértelmű adatokat kell tartalmaznia a következő pontokat illetően:

 • kategória
 • rajtszám
 • vezetéknév és keresztnév
 • jármű

1.5.2. Nevezési díj

A versenykiírásban megadott nevezési díjat a nevezéshez kell csatolni. A befizetés, amennyiben a versenykiírás másként nem rendelkezik, történhet készpénzfizetési vagy elszámolási csekken, vagy átutalással. A csekket a nevezéshez csatolni kell. Átutalás esetén az átutalási megbízás fénymásolatát mellékelni kell, amely tartalmazza a bank igazolását is.

A nevezési díj egy autó és egy versenyző páros részére az egész rendezvény idejére:

 • előnevezés esetén 35.000Ft
 • helyszíni nevezés esetén 40.000Ft

Amennyiben a versenyző a nevezési díjat befizette, azonban bármely körülmény miatt a versenyen nem vesz részt, a nevezési díjat a rendező nem téríti meg. Abban az esetben, ha a versenyző a versenyen nem vesz részt, és ezt a verseny időpontját megelőzően legkésőbb három héttel jelzi, a rendező a nevezési díj 100%-át a versenyzőnek visszautalja, vagy külön kérésre a következő verseny nevezési díjába beszámítja. Ha a versenyző a verseny időpontját megelőző három hétben jelzi, hogy nem vesz részt a versenyen, a rendező egyéni elbírálás alapján, méltányossági szempontokat figyelembe véve dönt a nevezési díj visszafizetéséről vagy annak mértékéről.

Amennyiben a rendező úgy dönt, nem tartja meg a versenyt, a nevezési díj 100%-át visszautalja a versenyző(k)nek, vagy külön kérésre a következő verseny nevezési díjába beszámítja.

CSAK a Fun kategóriábanindulóknak lehetősége van az egynapos részvételre, ez esetben a nevezési díj arányaiban változik, melyet az M.T.T.E. határoz meg.

1.5.3. A nevezések lezárása

A nevezés végével határozzák meg a nevezési határidő lejártát. Ebben az időpontban valamennyi nevezésnek a rendezőnél kell lennie.

A nevezések lezárása legkésőbb a szekciók nyitásával történik.

A rendező ezt kiegészítve a versenykiírásban megadhat egy pontos időpontot a rendezvény napján (pl.: a nevezések elfogadásának utolsó időpontja 8:30).

1.5.4. Nevezések elutasítása

A rendezőnek jogában áll nevezéseket indoklás nélkül elutasítani.

A nevezést minden olyan esetben elutasítják, ha nem megfelelő formában és határidőig adták le. Továbbá elutasításra kerül a nevezés, amennyiben a nevezési díj a nevezések lezárásáig nem került befizetésre, vagy a részvételi feltételeknek a gépjárművezető, navigátor vagy a jármű nem felelt meg.

1.5.5. A nevezés elfogadása

A rendező a nevezést nem köteles írásban visszaigazolni, saját döntése alapján azonban megteheti.

A nevezés elfogadásával szerződés jön létre a rendező és résztvevő között.

1.6. Műszaki átvétel

A műszaki átvételen a résztvevőknek a versenyző járművel kell megjelenniük, a biztonsági felszereléseket be kell mutatniuk.

A műszaki előírásoknak meg nem felelő járműveket vissza kell utasítani. Pótolható, kiküszöbölhető hiányok esetén egy újbóli bemutatás rendelhető el. Felszólítás nélkül újbóli bemutatás szükséges minden esetben, ha a járművek a műszaki átvétel után sérülnek. A sérülés után helyreállított jármű csak a szakmai felelős szakvéleményezését és engedélyezését követően folytathatja a versenyt.

A gépjárműveknek a rendezvény teljes időtartama alatt a műszaki rendelkezések valamennyi pontjának meg kell felelniük.

1.7. Műszaki ellenőrzések

A versenyben résztvevő járműveket a verseny befejezése után külön utasítás szerint a verseny területén kell leállítani.

A verseny után az óvási határidő lejártáig a járművön semmilyen változtatás nem végezhető (amíg a forgalomnak/használatnak át nem adják).

1.8. Bajnoksági értékelés és pontozás

Fun kategória kivételévelminden kategóriában az M.T.T.E. „bajnokokat” hirdet az általa szervezett díjkiosztó gálán.

A futamokon szerzett helyezések az alábbi pontozási rend szerint kerülnek értékelésre:

1. hely = 30 pont 10. hely = 18 pont 19. hely = 9 pont
2. hely = 27 pont 11. hely = 17 pont 20. hely = 8 pont
3. hely = 25 pont 12. hely = 16 pont 21. hely = 7 pont
4. hely = 24 pont 13. hely = 15 pont 22. hely = 6 pont
5. hely = 23 pont 14. hely = 14 pont 23. hely = 5 pont
6. hely = 22 pont 15. hely = 13 pont 24. hely = 4 pont
7. hely = 21 pont 16. hely = 12 pont 25. hely = 3 pont
8. hely = 20 pont 17. hely = 11 pont 26. hely = 2 pont
9. hely = 19 pont 18. hely = 10 pont 27. hely = 1 pont

 

Kategória győztes az a résztvevő, aki a megrendezett versenyek 65%-án (de minimum három versenyen) a legjobb eredményt érte el. Ennek megfelelően a többi verseny eredménye szabadon dobható.

Az adott év bajnoki sorozatában kategórián belül gépjárművet, navigátort lehet cserélni.

Kategória váltás esetén kategóriák közötti pontátvitel nincs!

Egyenlő pontszám esetén az egymás elleni eredmények számítanak (több győzelem a másik ellen). További holtverseny esetén a nem dobott versenyen egymás ellen elért kevesebb hibapont dönt. Ha az említett összevetések sem hoznak eredményt, holtverseny kihirdetésére kerül sor.

A bajnokság futamain a kategóriák első három helyezettjei kupával/éremmel és oklevéllel, további helyezettjei oklevéllel kerülnek elismerésre.

1.9. Szabálysértések / Szabályok elleni vétségek

Amennyiben egy résztvevő ellen eredményesen óvást nyújtanak be, így számára ez a verseny „null eredménynek” számít (nem törölt eredmény).

A szekciókban csak a futamok alatt, a meghatározott szabályok alapján lehet tartózkodni. Ha egy versenyző szabálytalanul tartózkodik a szekcióban, a futamról kizárható.

15 perccel a szekciók megnyitása előtt a gépjárművezetőkkel megbeszélést kell tartani. Ezen a gépjárművezetőknek kötelező részt venni.

A rendező dönthet az egyes szekciók meghatározott időpontban való lezárásáról, melyet a gépjárművezetők megbeszélésén közzé kell tenni. Mivel ezek az időpontok mindenki számára kötelező érvényűek, legkésőbb a megbeszélés végéig ezeket ki kell függeszteni. A szekciók lezárását különleges esetben az M.T.T.E. módosíthatja.

Edzés céljából szabad szekció kijelölhető.

1.10. Sportbüntetések különleges tényállásai

A rendezvényen résztvevők a rendezőkkel és a sportmegfigyelőkkel szemben sportszerű viselkedésre kötelesek. Minden olyan cselekedettől tartózkodni kell, amely a terepjárósport érdekeit sértheti. A szándékos károkozás, a tiszteletlen magatartás tanúsítása a rendezőség irányába a versenyből való azonnali kizárást vonja maga után. Súlyosabb esetben az M.T.T.E. hivatalból eljárást kezdeményez.

1.11. Óvási/tiltakozási eljárás

Minden résztvevőnek lehetősége van egy másik résztvevő jármű ellen műszaki óvást/tiltakozást benyújtani, amennyiben azt feltételezi, hogy a jármű nem felel meg az M.T.T.E. szabályzatok műszaki előírásainak.

Az óvás a rendezvény nevezési irodáján adható át.

Gyűjtőóvások nem megengedettek, a versenybírók visszautasítják. Gyűjtőóvásnak minősül, ha több résztvevő együtt ír alá és nyújt be egy tiltakozást.

Egy résztvevő több járműért vagy jármű ellen nyújt be óvást akkor is, ha azonos az indoklás.

A tiltakozás tárgyát egyértelműen fel kell ismerni, az óvás okát konkrétan kell megadni.

A versenybíróknak az óvást alapvetően teljes terjedelmében végre kell hajtaniuk.

A műszaki jellegű óvást más járművek ellen 30 perccel az érintett jármű versenybefejezése utáni időpontig kell benyújtani.

A tiltakozás feldolgozását az Óvási Bizottság végzi. Ez a háromtagú testület tanácskozik és dönt a tiltakozásról a szabályzatok figyelembevételével, egyszerű szavazati többséggel. A bevont személyek a rendezvény résztvevői, nem lehetnek azon kategóriáknak a gépjárművezetői vagy navigátorai, mint az érintett felek. Ezen felül arra is figyelni kell, hogy ne legyenek ugyanannak a klubnak a tagjai, mint az érintett személyek.

A tiltakozási/óvási beadvány versenybírónak történő átadásakor az óvási díjat, amelyet az M.T.T.E. elnöksége évente újból meghatározhat, mellékelni kell.

Az adott szezon óvási díja: 25.000Ft.

Amennyiben a tiltakozást meg nem engedhetőként vagy indokolatlanként visszautasítják, az óvási díj az M.T.T.E.-t illeti.

Alapvetően csak azonos kategóriájú jármű ellen lehet óvást benyújtani.

Jogos óvás esetén az óvási díj visszajár.

AzÓvási Bizottságdöntései irányadóak, betartásuk minden versenyzőnek kötelező! Ellenük óvásnak helye nincs!

1.12. Alkalmazási- és értelmezési kérdések

A rendezvény szervezési részéről kizárólag az M.T.T.E. vezetősége adhat tájékoztatást.

A kiírási rendelkezések értelmezése a főbírók és legfelső fokon a vezető bíró joga. Az M.T.T.E., valamint annak megbízottja felé – a szekciófelügyelő döntéseiből és intézkedéseiből adódóan – kártérítési igény nem nyújtható be, szándékos vagy durva gondatlanságból következő károkozást kivéve.

1.13. Felelősség kizárása (veszélyeztetési felelősség, enyhe gondatlanság)

A gépjárművezető és navigátor a nevezés leadásával mindennemű kárigényről lemondanak, amelyek a rendezvénnyel kapcsolatban keletkeznek, mégpedig az M.T.T.E.-vel, rendezővel, versenybírókkal, területtulajdonossal, hivatalokkal, segítő szolgálattal és minden személlyel szemben, akik a rendezvény szervezésével kapcsolatban állnak. Továbbá a területtulajdonosokkal szemben is, amennyiben a rendezvény során használt terület állapota, minősége idéz elő bizonyos károkat, kivéve a szándékosan vagy durva gondatlanságból okozott károkért.

A többi résztvevővel (gépjárművezető, útitárs), azok segítői, tulajdonosok, a többi üzembentartó, útitársak (különleges megállapodások előnyt élveznek!) és saját segítőkkel szemben mindennemű kárigényről lemondanak, amelyek a triál versennyel összefüggésben lépnek fel, kivételt képez a szándékosan és durva gondatlanságból okozott kár.

A felelősség kizárásáról történő megállapodás minden résztvevő számára a nevezés rendezőnek való átadásakor hatályba lép.

1.14. Fényképek és videó felvételek

A rendezvényen az M.T.T.E. által megbízott hivatalos fotós jogosult fényképeket és videó felvételeket készíteni. Ezek közzétételéről köteles egyeztetni az egyesülettel. A közzétett fényképeken és videó felvételeken az egyesület logóinak és elérhetőségeinek szerepelnie kell, a fotós logója és elérhetősége szerepelhet.

A rendezvényt látogatók által készített fényképek és videó felvételek bármely módon történő közzétételéhez minden esetben az M.T.T.E. engedélye szükséges. Ellenkező esetben az egyesület hivatalos eljárást kezdeményez.

 

 

A szövegezésből adódó vitákban az M.T.T.E.vezetősége hoz döntést.

 

 

A SZABÁLYZAT SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON A

Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület

ENGEDÉLYE NÉLKÜL TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ CSELEKEDET!

 

 

Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig.